Kara Sakalım

SAKAL Sakal seni güzel için taşırım ben seni kesemem kara sakalım güzelleri görünce hafif kaşırım ben seni kesemem kara sakalım şehler gibi üç beş karı almadan softa gibi boşa namaz kılmadan musaka yazıp üfürükçü olmadan ben seni kesemem kara sakalım ihsaniyim sakal iki gözümsün elimde sermayem büyük kozumsun halkı kandırmaya bana lazımsın ben seni kesemem […]

Zahidem – Neşet Ertaş

Zahide’m kurbanım oy ne olacak halim Gine bir laf duydu kırıldı belim Gelenden geçenden oy haber sorarım Zahide’m bu hafta oluyor gelin Ayınan doğar da oy gününen batar Zahide’mi görenin teftili şaşar İyinin kaderi oy kötüye düşer Diken arasında kalmış gül gibi Gurbet ellerinde of esirim esirim Zahide kurbanım bende kusur Baban seni bana verse […]